O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facehook_homeopatia

 
     
  Všeobecné informácie  
 


Homeopatia
je liečebná metóda založená na holistickom - celostnom prístupe k jedincovi, pričom ochorenie považuje za prejav nerovnováhy v jeho organizme. Jej korene siahajú až do obdobia starého Egypta.

V 18.storočí nemecký lekár, chemik a toxikológ Samuel Hahnemann experimentálne preveroval správnosť Hippokratovho postulátu, že „rovnakí činitelia, ktorí chorobu vyvolali ju tiež liečia“. Prišiel k záveru, že Hippokratovu poučku možno považovať za správnu avšak za predpokladu, že liečebné dávky liekov sú minimálne a definoval jeden zo základných zákonov homeopatickej liečby a to zákon podobnosti známy ako „ similia similibus curantur“ . Znamená to, že liek je schopný vyliečiť len tie symptómy, ktoré je schopný u zdravého organizmu vyvolať.

Homeopatické lieky sú vysoko riedené roztoky rastlinného, živočíšneho a minerálneho pôvodu, ktoré po správnom naordinovaní a užití spustia v organizme kaskádu reakcií, vedúcich k navodeniu rovnováhy a k postupnej úprave zdravotného stavu.

Na Slovensku začala byť homeopatia oficiálne vyučovaná od roku 1990. Slovenskí lekári, veterinári a farmaceuti mali možnosť absolvovať kurzy anglickej, nemeckej, francúzskej, holandskej a indickej homeopatie, pozostávajúce tak z výučby tzv. klasického ako i symptomatického prístupu.

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ organizuje homeopatickú školu akreditovanú Európskou komisiou pre homeopatiu so sídlom v Bruseli. Homeopatická škola poskytuje lekárom základné vzdelanie v homeopatii ukončené skúškou a certifikátom . Okrem toho organizuje zimné a letné školy homeopatie so známymi zahraničnými lektormi, lekárske homeopatické kongresy a kurzy so slovenskými lektormi zamerané na čiastkové témy.

Slovenskí lekári využívajúci homeopatiu vo svojej praxi sú atestovaní vo svojom klasickom lekárskom odbore a homeopatiu ako i klasickú liečbu event. ich kombináciu používajú po dôslednom zvážení zdravotného stavu pacienta.  

2% z daní Milí priatelia homeopatie, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc v rámci projektu POMÔŽ HOMEOPATII a DARUJ svoje 2% z daní za rok 2014. Po minulé roky tieto dary významne pomohli SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI pri organizácii vzdelávacích projektov, kongresov i európsky akreditovanej homeopatickej školy.
Prispieť môže fyzická i právnická osoba.
údaje o prijímateľovi:
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ
P. O. Box 184, 814 99 Bratislava 1,
Sídlo spoločnosti: Svätoplukova 5, 821 09 Bratislava
IČO: 173 152 21, DIČ: 2020797405
Občianske združenie
Číslo účtu: 262 376 8998/1100
IBAN: SK2311000000002623768998

 
Dokumenty na stiahnutie potrebné k poskytnutiu 2% z daní : potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní sumy.