O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facehook_homeopatia

 
 

STARÝ ORCHESTRÓN .
STARÝ ORCHESTRÓN je country, folková a trampská hudobná skupina. Repertoár skupiny je tvorený vlastnými pesničkami, tradičnými i netradičnými country, folkovými, trampskými a rockovými skladbami. Vedúcemu hudobnej skupiny Starý orchestrión PhDr. Vladislavovi Klesnilovi ďakujeme za štúdiovú nahrávku slovenskej homeopatickej hymny, ktorej venoval nesmierne úsilie s úspešným koncom. Viac o skupine na: https://stary-orchestrion.webnode.sk/ 4 varianty hymny si môžete vypočuť tu:
1. verzia
2. verzia
3. verzia
4. verzia

POMÔŽ HOMEOPATII A DARUJ SVOJE 2% Z DANÍ .
Milí priatelia homeopatie, pomôžte finančne Slovenskej homeopatii aj v roku 2024. Obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú pomoc. Po minulé roky tieto percentá významne pomohli SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI. Získané financie sú použité predovšetkým na vzdelávacie projekty SLHS. Platné tlačivo pre tento rok "Potvrdenie o zaplatení dane..." si môžete stiahnuť tu: a predvyplnené "Vyhlásenie o poukázaní..." zasa tu:

ODBORNÁ KONFERENCIA VENUJÚCA SA AJ DOPLNKOVEJ LIEČBE COVIDu-19.

18. septembra 2021 sa konala v Nízkych Tatrách každoročná konferencia pod názvom "Seminár v prírode". Slovenskí zdravotnícki odborníci, lekári a farmaceuti, ktorí súčasne využívajú popri konvenčnej medicíne vo svojej praxi klinickú homeopatiu, sa intenzívne venovali témam črevného mikrobiómu, jeho významu a možnosti ovplyvnenia probiotikami, somatizácii stresu do pohybového aparátu, syndrómu vyhorenia a homeopatickej liečbe rozličných chorobných prejavov v súvislosti s COVID-19. Odborná konferencia potvrdila stúpajúci záujem riešiť tieto problémy komplexne aj prostredníctvom integrovanej homeopatickej liečby a prírodnej medicíny. Viac sa dočítate tu ....

 
 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 
 

Aj keď veľké vedecké objavy často vznikajú v bežnom živote/genetika v kláštornej záhrade, očkovanie v maštali, homeopatia v lekárni/ a nie v laboratóriách, následne vedci intenzívne pracujú na potvrdzovaní a prehlbovaní pôvodného objavu. Nie je tomu inak ani v homeopatii.
Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť sa pripojila k iniciatíve Moja homeopatia – moja voľba/MonHomeoMonChoix/ a na svojej stránke www.homeopatiaslekarom.sk uvádza citácie vedeckých prác, potvrdzujúcich účinnosť homeopatie na bunkových kultúrach, jedno i mnohobunkových organizmoch, včítane rastlín a zvierat, vedecke-dokazy.homeopatiaslekarom.sk. Sú to skrátené informácie určené pre laických i odborných záujemcov, vyvracajúce fámy o výlučnom placebo efekte homeopatickej liečby. Odborníci s lekárskym a farmaceutickým vzdelaním, ale i laici, sa môžu obrátiť na našu spoločnosť, alebo si nájsť ďalšie práce na stránke HRI. www.hri-research.org.


Homeopatia
je liečebná metóda založená na holistickom - celostnom prístupe k jedincovi, pričom ochorenie považuje za prejav nerovnováhy v jeho organizme. Jej korene siahajú až do obdobia starého Egypta.

V 18.storočí nemecký lekár, chemik a toxikológ Samuel Hahnemann experimentálne preveroval správnosť Hippokratovho postulátu, že „rovnakí činitelia, ktorí chorobu vyvolali ju tiež liečia“. Prišiel k záveru, že Hippokratovu poučku možno považovať za správnu avšak za predpokladu, že liečebné dávky liekov sú minimálne a definoval jeden zo základných zákonov homeopatickej liečby a to zákon podobnosti známy ako „ similia similibus curantur“ . Znamená to, že liek je schopný vyliečiť len tie symptómy, ktoré je schopný u zdravého organizmu vyvolať.

Homeopatické lieky sú vysoko riedené roztoky rastlinného, živočíšneho a minerálneho pôvodu, ktoré po správnom naordinovaní a užití spustia v organizme kaskádu reakcií, vedúcich k navodeniu rovnováhy a k postupnej úprave zdravotného stavu.

Na Slovensku začala byť homeopatia oficiálne vyučovaná od roku 1990. Slovenskí lekári, veterinári a farmaceuti mali možnosť absolvovať kurzy anglickej, nemeckej, francúzskej, holandskej a indickej homeopatie, pozostávajúce tak z výučby tzv. klasického ako i symptomatického prístupu.

SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA (WHO) A HOMEOPATIA.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má v Ženeve kanceláriu pre nekonvenčné (tradičné) formy medicíny. Európsky výbor WHO potvrdzuje dôležitosť konvenčnej medicíny. Uznáva ale aj rovnako narastajúcu dôležitosť alternatívnych, doplnkových a nekonvenčných foriem medicíny nielen v Európe, ale aj na celom svete. Rozsah prijatia týchto foriem medicíny a ich legálny status je v jednotlivých krajinách rôzny. Najviac uznávané formy zahŕňajú akupunktúru, homeopatiu, osteopatiu a chiropraxiu.
Stratégia WHO pre tradičnú medicínu na roky 2014 až 2023 uvádza: "Tradičná medicína je dôležitou a často podceňovanou časťou zdravotníckych služieb. V niektorých krajinách sa tradičná medicína alebo nekonvenčná medicína označuje ako komplementárna medicína. Tradičná medicína má dlhú históriu použitia pri udržiavaní zdravia, v prevencii ochorení a pri liečbe najmä chronických chorôb. Stratégia WHO pre tradičnú medicínu na roky 2014 až 2023 vznikla ako reakcia na uznesenie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia pre tradičnú medicínu. Cieľom tejto stratégie je podporovať členské štáty:
- vo využití potenciálneho prínosu tradičnej medicíny na zdravie, wellness a zdravotnú starostlivosť zameranú na človeka
- podporovať bezpečné a účinné použitie tradičnej medicíny reguláciou, výskumom a zavádzaním produktov, terapeutov a metód tradičnej medicíny do zdravotníckych systémov tam, kde to je vhodné.

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ organizuje homeopatickú školu akreditovanú Európskou komisiou pre homeopatiu so sídlom v Bruseli. Homeopatická škola poskytuje lekárom základné vzdelanie v homeopatii ukončené skúškou a certifikátom . Okrem toho organizuje zimné a letné školy homeopatie so známymi zahraničnými lektormi, lekárske homeopatické kongresy a kurzy so slovenskými lektormi zamerané na čiastkové témy.

Slovenskí lekári využívajúci homeopatiu vo svojej praxi sú atestovaní vo svojom klasickom lekárskom odbore a homeopatiu ako i klasickú liečbu event. ich kombináciu používajú po dôslednom zvážení zdravotného stavu pacienta.